VELGERNINGER

VELGERNINGER

I Lanternen arbejder vi aktivt med at fremme ansvarsfølelsen for vores medmennesker i verden – uagtet kulturelt eller religiøst tilhørsforhold.
De rundhåndede velgerninger betragter vi derfor som som et ufravigeligt element i successkabelsen, og vi arbejder således med gennemførelse af frivilligt socialt arbejde i lokalsamfundet samt humanitære projekter.