.

DANNELSE

FÆLLESSKAB

VELGERNINGER

Bliv Medlem

Foreningen for:

DANNELSE

FÆLLESSKAB

VELGERNINGER

Bliv Frivillig
Bliv Medlem
Støt

Dannelse

Med udgangspunkt i et holistisk livs- og menneskesyn arbejder vi i Lanternen med at understøtte medlemmernes individuelle successkabelse. Vi tilbyder derfor undervisning og personlig vejledning, der skal styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt som engagerede medborgere i samfundet.

FÆLLESSKAB

I Lanternen tror vi på, at et succesfuldt liv ikke alene skabes igennem fokus på egen personlig dannelse, men også påkræver et sundt og støttende fællesskab. Derfor arbejder vi aktivt for at styrke fællesskabsbåndet igennem kontinuerlige sociale og sportslige aktiviteter og arrangementer.

Velgerninger

I Lanternen arbejder vi aktivt med at fremme ansvarsfølelsen for vores medmennesker i verden – uagtet kulturelt eller religiøst tilhørsforhold.
De rundhåndede velgerninger betragter vi derfor som som et ufravigeligt element i successkabelsen, og vi arbejder således med gennemførelse af frivilligt socialt arbejde i lokalsamfundet samt humanitære projekter.