OM OS

OM OS

Lanternen er foreningen for den individuelle dannelse, det solidariske fællesskab og de gavmilde velgerninger

Lanternen er en uafhængig og selvbestemmende frivillig forening i København (cvr. nr. 35334440), der blev stiftet i 2013.

I Lanternen arbejder vi aktivt for at støtte og vejlede børn og unge med at skabe egen succes i livet. Hertil tror vi på, at et succesfuldt liv ikke alene skabes igennem fokus på egen personlig dannelse, men også påkræver et sundt og støttende fællesskab. Derfor tilbyder vi i Lanternen kontinuerlige aktiviteter og arrangementer, der har til formål at styrke såvel den individuelle dannelse som det solidariske fællesskab.

I Lanternen arbejder vi derudover aktivt med at fremme ansvarsfølelsen for vores medmennesker – uagtet kulturelt eller religiøst tilhørsforhold. De gavmilde velgerninger betragter vi derfor som som et ufravigeligt element i successkabelsen, og vi arbejder således systematisk med gennemførelse af frivilligt socialt arbejde i lokalsamfundet samt humanitære projekter i den store verden.

Du kan finde vores vedtægter her.