VORES HISTORIE

VORES HISTORIE

Lanternen er en uafhængig og selvbestemmende frivillig forening i København stiftet i 2013.

I Lanternen arbejder vi aktivt for at støtte og vejlede børn og unge med muslimsk baggrund i Danmark med at skabe egen succes i livet. Hertil tager vi afsæt i forskningsbaseret viden om, at unge muslimer i langt højere grad søger identitet i religion og arbejder for – igennem det gode eksempel – at vise vejen for, hvordan den muslimske identitet kan forenes med et aktivt og engageret medborgerskab i samfundet.

Vi tror på, at et succesfuldt liv ikke alene skabes igennem fokus på egen personlig dannelse, men også påkræver et sundt og støttende fællesskab. Derfor tilbyder vi i Lanternen kontinuerlige aktiviteter og arrangementer, der har til formål at styrke såvel den individuelle dannelse som det solidariske fællesskab.

I Lanternen arbejder vi derudover aktivt med at fremme ansvarsfølelsen for vores medmennesker – uagtet kulturelt eller religiøst tilhørsforhold. De rundhåndede velgerninger betragter vi derfor som som et ufravigeligt element i successkabelsen, og vi arbejder således systematisk med gennemførelse af frivilligt socialt arbejde i lokalsamfundet samt humanitære projekter i den store verden.